Stöd till miniprojekt:

Unga hållbara landsbygdsentreprenörer

Detta stöd riktar sig till företag på Gotlands landsbygder som drivs av personer som är 25 år eller yngre.

Syftet med stödet är att stärka ungas hållbara företagsamhet på landsbygderna.

Främst genom att stödja dem i att utveckla nya eller anpassa gamla produkter och tjänster. De produkter/tjänster som tas fram/förnyas ska antingen vara ekologiskt eller socialt hållbara i sig, eller bidra till ekologisk eller social hållbarhet.

En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Stödet omfattar inte primärproduktion. Det kan heller inte användas till löner eller löpande verksamhet.

 

 • Detta stöd kan exempelvis gå till utbildning och kompetensutveckling som stärker ekologisk och/eller social hållbarhet. Det kan också användas till bl.a. analyser och konsultinsatser kopplade till produktutveckling, liksom till studiebesök eller test av produkt/maskin
  • Det sökta beloppet ska finansiera 70% av projektet (resten egen finansiering).
  • Stödbeloppet får vara mellan 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt.
  • Annan extern medfinansiering får inte förekomma.
  • Stödet kan användas till max fem inköp av tjänster. 
  • Endast fakturor på köpta tjänster och resor godkänns.
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.
  • Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:
Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: