utlysningar inom projektstöd 

Från och med den 1 maj går det att ansöka om stöd från Leader Gutes utlysning ”Nya medskapande mötesplatser”. Läs mer nedan!

Den 15 augusti 2024 öppnas även utlysningen ”Miljöprojekt” för ansökningar. Då kommer information om denna utlysning att publiceras på denna sida.

Utlysning – Nya medskapande mötesplatser

Projekt kan sökas av ideella organisationer med syfte att skapa nya mötesplatser på Gotlands landsbygder.

Projektet kan exempelvis innebära att föreningen riktar sig till en ny målgrupp och skapar förutsättningar för målgruppens aktiviteter på och användande av mötesplatsen.

Projektet ska vara medskapande. Detta kan exempelvis innebära att tillsammans med målgruppen och utefter deras intressen och behov skapa en ny eller återställd lokal där olika verksamheter kan äga rum, ett digitalt forum eller en mötesplats utomhus.

,Merparten av budgeten och projektinnehållet ska avsättas för att skapa aktiviteter och etablera mötesplatsen socialt för och tillsammans med målgruppen.

Projekt med syfte att skapa mötesplatser för målgrupperna barn, unga, äldre, funktionsnedsatta eller personer i ofrivillig ensamhet prioriteras.

  • Maxbelopp 500 000 kronor i stöd av Leader Gute.
  • Stödnivå 40–100 procent.
  • Om organisationen inte äger lokalen eller platsen där projektet ska genomföras, så ska det finnas ett långsiktigt hyresavtal eller avtal om nyttjanderätt.
  • Behöriga att söka är ideella organisationer, utvecklingsbolag eller motsvarande.
  • Leader Gute har avsatt 2 miljoner kronor inom ramen för denna utlysning, som är öppen 2024–2025 alternativt så länge pengarna räcker.
  • Är din organisation intresserad av att söka stöd inom utlysningen ”Nya medskapande mötesplatser”? Börja då med att läsa informationsbladet och skicka in checklistan!

Via länkarna nedan laddar du ner informationsbladet och checklistan. Här finns även länkar till de urvalskriterier som används vid prioritering av ansökta projektstöd, samt de krav angående EU-logotyper som ställs på projekt som beviljats stöd.

 

Information om kommande utlysningen ”Miljöprojekt”, som öppnar den 15 augusti, publiceras här inom kort!