Utveckla
din plats
på jorden

Vill du utveckla din bygd på Gotland? Då kan din förening, ditt företag eller din organisation söka ekonomiskt stöd från Leader Gute. Våra stöd riktar sig till lokalt ledda utvecklingsprojekt som ger nytta får många i bygden.

Läs mer om våra två olika typer av stöd nedan!

Tyck till om livet på öns landsbygder!

Svara på vår enkät och hjälp oss att göra rätt insatser

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Vi vill gärna veta hur ni ser på nuläge, utmaningar och möjligheter i era bygder. Detta ger oss viktiga insikter och möjlighet att förbättra arbetet i vårt projekt och göra rätt insatser.

Det tar bara tio minuter att besvara frågorna och svaren är anonyma. Du kommer till enkäten via denna länk

https://survey.prifloat.com?did=dAzE6B

Mer om information om projektet ”Vi landsbyggare på Gotland finns via https://www.landsbyggare.se/gotland/

 

 

1. Projektstöd – för större utvecklingsprojekt

Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. Stöden kan variera i storlek upp till max cirka 700 000 kronor och fördelas i ansökningsomgångar. Stödformen ställer höga krav på ansökan och redovisning.

2. Stöd till miniprojekt – för mindre men viktiga insatser

Stödet riktar sig till mindre projekt som ger lokal utveckling på Gotlands landsbygder. Miniprojekt är indelade i olika teman. Stöden är oftast mellan 15 000 och 50 000 kronor. För detta stöd gäller enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd.

Lokalt ledd utveckling

Så funkar leadermetoden

Leader Gutes verksamhet och våra stöd bygger på leadermetoden. Kärnan i metoden är att lokal utveckling ska drivas av de som bor och verkar i bygden.

Läs om tidigare projekt med stöd från Leader Gute

Här kan du läsa om några tidigare genomförda projekt på Gotlands landsbygder som fått stöd från Leader Gute. Kanske kan det ge dig inspiration till dina egna projektidéer?.

Lär mer om Leader Gute!

Vår nya utvecklingsstrategi är grunden för vår verksamhet och våra stöd

projekt i Leader Gutes egen regi:

”Vi landsbyggare på Gotland” ska inspirera till ökat socialt entreprenörskap

Nyheter

Leader Gute satsar på att nå unga landsbygdsbor

Inom projektet Vi landsbyggare på Gotland har Leader Gute nu påbörjat en satsning för att bättre nå ut till unga på öns landsbygder. Som ett av de inledande stegen i detta arbeta deltog Leader Gute/Vi landsbyggare på Gotland i projektet Youth Up Norths avslutningskonferens den 19–20 april.

Svara på vår enkät om livet på öns landsbygder!

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Landsbygdsveckan – följ med på bussutflykter till innovativa entreprenörer!

Under Landsbygdsveckan anordnar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” två bussturer till innovativa entreprenörer på öns landsbygder. Den 4 maj till företag inom hantverk, hållbarhet och återbruk. Den 5 maj till företag inom innovativ och hållbar framtidsmat.

EU-dagen: Studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret

EU-dagen den 9 maj 2023 firar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” med studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret i Endre!
Här vill vi i samverkan med andra konkret visa hur EU-stöd kan bidra till hållbar landsbygdsutveckling, socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi.

Aktuella stöd till miniprojekt

Just nu och ännu en tid är fem teman aktuella för ansökan om stöd till miniprojekt. Nya teman tillkommer löpande.

Öppet Hus: Så skriver du en ansökan om projektstöd

Den 15 mars kl. 16.00 till 18.00 arrangerar Leader Gute Öppet Hus om hur du skriver ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst. Vi inleder med att gå igenom E-tjänsten översiktligt. Sedan läggs tonvikt på några särskilt viktiga punkter.

Startbesked från Jordbruksverket för Leader Gute

Leader Gute har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Därmed är föreningens nya programperiod igång fullt ut.

Leader Gute upphandlar revisor

Leader Gute genomför direktupphandling i syfte att få in anbud på revision av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2023

Leader Gutes föreningsstämma 2023 äger rum kl 19.00 den 22 mars i Follingbo bygdegård.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Skriv några rader om vad du vill prata med oss om så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.