Utveckla
din plats
på jorden

Vill du utveckla din bygd på Gotland? Då kan din förening, ditt företag eller din organisation söka ekonomiskt stöd från Leader Gute. Våra stöd riktar sig till lokalt ledda utvecklingsprojekt som ger nytta får många i bygden.

Läs mer om våra två olika typer av stöd nedan!

FYRA NYA STÖD TILL MINIPROJEKT

– LÄS MER OCH ANSÖK! 

Nu lanserar Leader Gute fyra nya teman för stöd till miniprojekt – två för föreningar och två för företag.

På bilden här bredvid kan du se vilka de nya temana är. Som vanligt för ministöd gäller ”först till kvarn”. Vi delar ut stöd inom varje tema tills budgeten är slut. Beslut om stöd fattas sex gånger per år.

Läs mer om stöd till miniprojekt, de fyra nya temana och hur du ansöker via ett enkelt formulär! Informationen finns samlad  HÄR!

1. Projektstöd – för större utvecklingsprojekt

Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. Stöden kan variera i storlek upp till max cirka en miljon kronor och fördelas i ansökningsomgångar. Stödformen ställer höga krav på ansökan och redovisning. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan den 1 december 2023 och den 2 januari 2024.

2. Stöd till miniprojekt – för mindre men viktiga insatser

Stödet riktar sig till mindre projekt som ger lokal utveckling på Gotlands landsbygder. Miniprojekt är indelade i olika teman. Det går att söka stöd inom varje tema så länge det finns pengar kvar – ”först till kvarn gäller”. Nya teman tillkommer kontinuerligt. Stöden är oftast mellan 15 000 och 50 000 kronor. För denna stödform gäller enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd.

Lokalt ledd utveckling

Så funkar leadermetoden

Leader Gutes verksamhet och våra stöd bygger på leadermetoden. Kärnan i metoden är att lokal utveckling ska drivas av de som bor och verkar i bygden.

Läs om tidigare projekt med stöd från Leader Gute

Här kan du läsa om några tidigare genomförda projekt på Gotlands landsbygder som fått stöd från Leader Gute. Kanske kan det ge dig inspiration till dina egna projektidéer?.

Lär mer om Leader Gute!

Vår nya utvecklingsstrategi är grunden för vår verksamhet och våra stöd

projekt i Leader Gutes egen regi:

”Vi landsbyggare på Gotland” ska inspirera till ökat socialt entreprenörskap

Nyheter

Fyra nya stöd till miniprojekt

De fyra nya stöden – som är sökbara från och med den 10 november 2023 – är ”Levande bygder – förstudier”, ”Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar”, ”Unga hållbara landsbygdsentreprenörer” samt ”Stärk besöksnäringen i din bygd – företag”.

Ny ansökningsomgång för projektstöd – och Öppet Hus-möte

Den 1 december öppnar nästa ansökningsomgång för projektstöd till större utvecklingsprojekt på öns landsbygder. Inför ansökningsomgången bjuder Leader Gute in till Öppet Hus den 16 november – med fokus på hur en ansökan skrivs.

Leader Gute upphandlar löpande ekonomihantering och löneadministration

Uppdraget omfattar administration av föreningens löpande bokföring av olika projekt, upprättande av bokslut och årsredovisning, upprättande av deklaration samt löneadministration.

Leader Gute söker driven junior projektmedarbetare

Nu söker Leader Gute driven junior projektmedarbetare för att stärka ungas entreprenörskap på landsbygden!

Kreativa förslag för hållbar besöksnäring i Bästeträsk

Framtidens sophantering, digitala vandringar, robotfilm och boende i träkojor eller flottar. Det är kreativa förslag för en hållbar besöksnäring i och runtomkring planerade nationalparken Bästeträsk från gymnasieelever och universitetsstudenter.

Estlandssvenska öden ger bild av mörk epok

Runtom på Gotland sprids nu informationsbroschyrer och skyltar från det Leader Gute-stödda projektet ”Från ai till åi”. Via QR-koder kan man ta del av berättelser om drygt 200 estlandssvenskar som begravdes på Gotland under 1900-talet. Berättelserna rymmer levnadsöden som ger en fördjupad och dramatisk bild av en smärtsamt mörk epok i Europas historia. Här finns bland annat historien om Signe som deporterades till Sibirien innan hon kom till Gotland. 

Sök våra nya stöd till miniprojekt!

Nu går det att söka stöd till miniprojekt inom två nya teman: ”Energibesparing för mötesplatser” och ”Miljömässigt hållbart företagande”.

Easy Arr erbjuder plattform och utbildning för fler evenemang på öns landsbygder

En lättanvänd digital plattform och kostnadsfri utbildning i arrangörskap. Det är Easy Arr:s lösning för ännu fler evenemang på öns landsbygder.

Ny ansökningsomgång och nya Öppet Hus-möten

Nu är nya ansökningsomgången gällande projektstöd från Leader Gute öppen! Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. För att stötta er som vill söka projektstöden bjuder vi in till två Öppet Hus-möten i augusti och september.

Leader Gute satsar på att nå unga landsbygdsbor

Inom projektet Vi landsbyggare på Gotland har Leader Gute nu påbörjat en satsning för att bättre nå ut till unga på öns landsbygder. Som ett av de inledande stegen i detta arbeta deltog Leader Gute/Vi landsbyggare på Gotland i projektet Youth Up Norths avslutningskonferens den 19–20 april.

Svara på vår enkät om livet på öns landsbygder!

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Landsbygdsveckan – följ med på bussutflykter till innovativa entreprenörer!

Under Landsbygdsveckan anordnar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” två bussturer till innovativa entreprenörer på öns landsbygder. Den 4 maj till företag inom hantverk, hållbarhet och återbruk. Den 5 maj till företag inom innovativ och hållbar framtidsmat.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Skriv några rader om vad du vill prata med oss om så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.