Föreningsstämma Leader Gute

Välkommen till Leader Gutes föreningsstämma den 22 mars kl 19.00 i Follingbo bygdegård.