Utveckla
din plats
på jorden

Vill du utveckla din bygd på Gotland? Då kan din förening, ditt företag eller din organisation söka ekonomiskt stöd från Leader Gute. Våra stöd riktar sig till lokalt ledda utvecklingsprojekt som ger nytta för många i bygden.

Läs mer om våra två olika typer av stöd nedan!

Nyheter inom projektstöd:

UTLYSNINGAR OCH FÖRSTUDIER 

Från och med den 1 maj 2024 går det att söka projektstöd om upp till 500 000 kronor inom utlysningen ”Nya medskapande Mötesplatser”. Den 15 augusti öppnas även utlysningen ”Miljöprojekt” för ansökningar. Merparten av projektens budget i dessa utlysningar ska gå till aktiviteter.

Nu går det också att söka projektstöd till förstudier inom ”Nya medskapande mötesplatser och ”Miljöprojekt”. Förstudierna är tänkta att ge underlag till genomförandeprojekt med aktiviteter. Ett projekt kan söka max 200 000 kronor till en förstudie inom projektstöd.

Läs mer om utlysningarna HÄR

Läs mer om förstudierna HÄR

1. Projektstöd – för större utvecklingsprojekt

Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. Stöden kan variera i storlek upp till max cirka en miljon kronor och fördelas i ansökningsomgångar. Stödformen ställer höga krav på ansökan och redovisning. Nästa ansökningsomgång öppnar den 1 maj och stänger den 1 september.

2. Stöd till miniprojekt – för mindre men viktiga insatser

Stödet riktar sig till mindre projekt som ger lokal utveckling på Gotlands landsbygder. Miniprojekt är indelade i olika teman. Det går att söka stöd inom varje tema så länge det finns pengar kvar – ”först till kvarn gäller”. Nya teman tillkommer kontinuerligt. Stöden är oftast mellan 15 000 och 40 000 kronor. För denna stödform gäller enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd.

Lokalt ledd utveckling

Så funkar leadermetoden

Leader Gutes verksamhet och våra stöd bygger på leadermetoden. Kärnan i metoden är att lokal utveckling ska drivas av de som bor och verkar i bygden.

Läs om tidigare projekt med stöd från Leader Gute

Här kan du läsa om några tidigare genomförda projekt på Gotlands landsbygder som fått stöd från Leader Gute. Kanske kan det ge dig inspiration till dina egna projektidéer?.

Lär mer om Leader Gute!

Vår nya utvecklingsstrategi är grunden för vår verksamhet och våra stöd

projekt i Leader Gutes egen regi:

”Vi landsbyggare på Gotland” ska inspirera till ökat socialt entreprenörskap

Nyheter

Tre nya ledamöter i Leader Gutes styrelse

Vid vårens föreningsstämma i Leader Gute valdes tre nya ledamöter in i styrelsen. Här presenteras de närmare.

Eftermiddags–AW i Ronehamn 1/6: Kocken, forskaren och fiskaren om de innovativa blå näringarna på ön

Leader Gute och projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” bjuder in till eftermiddags-AW på restaurang Kapten Grogg under Fiskens Dag, den 1 juni kl. 14.00–15.30 i Ronehamn. Det bjuds på ett spännande program och en lätt smakprovsbuffé med innovativ blå mat – både av fisk fångad i Ronehamn och av havsväxter. OBS! föranmälan krävs.

AW på Romabrunnen 23 maj – om utveckling i Roma med omnejd

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Roma med omnejd. Vi träffas torsdagen den 23 maj kl. 18.00 på restaurang Romabrunnen. Det bjuds på en härlig Barbeque-buffé, ett spännande program och efterföljande mingel! OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Nyheter inom projektstöd: Utlysningar och förstudier

Utlysningar och förstudier inom ”Nya medskapande Mötesplatser” och ”Miljöprojekt” är nyheter inom Leader Gutes projektstöd.

AW i Hemse 4 april – Om utveckling i Hemsetrakten!

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Hemsetrakten. Vi träffas torsdagen den 4 april kl. 17.00 på restaurang Bank o Mat i Hemse. Det bjuds på urval ur menyn, ett spännande program och efterföljande mingel!
OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

AW i Stenkyrka 27 mars – Om lokal utveckling!

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Stenkyrka med omnejd. Vi träffas onsdagen den 27 mars kl. 17.00 på Mejeriet i Stenkyrka. Det bjuds på pizzabuffé, ett spännande program och efterföljande mingel!
OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2024

Leader Gutes föreningsstämma 2024 äger rum den 21 mars kl. 18.00–20.30 på Gotland Grönt Centrum, Roma, i stora konferenslokalen ovanpå restaurangen.

AW i Fårösund 13/3. Om lokal utveckling – och möjligheter kring Nationalparken Bästeträsk

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling på Norra Gotland. Vi ses på Magasinet Kök & Bar onsdagen den 13 mars kl. 17.00. En viktig fråga i programmet blir vilka möjligheter den blivande nationalparken Bästeträsk kan öppna för hållbart och lokalt entreprenörskap. OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Möt Leader Gute på 92 möjligheter!

På ”92 möjligheter”, på Wisby Strand tisdag den 23 januari, medverkar Leader Gute med en monter. Här informerar vi om föreningens stöd och verksamhet. Dessutom leder vår verksamhetsledare Ellen Lundkvist en breakout session i programmet – om unga på landsbygden.

Välkommen på Öppet Hus-möten om våra aktuella stöd!

Den 8 februari handlar Öppet-Hus mötet om Leader Gutes verksamhet och alla våra stöd – både större projektstöd och stöd till miniprojekt.
På Öppet Hus-mötena den 21 februari och den 7 mars blir det fördjupad information om hur man ska förbereda och skriva en ansökan om större projektstöd.

Projektstöd till utveckling av lokala affärsnätverk

”Värdskap 2030” tilldelas 810 000 kronor i projektstöd från Leader Gute. Projektet ska utveckla och testa en ny digital modell för cirkulär samverkan i lokala affärsnätverk.
Pilotprojekt kommer att ske i Roma, Klintehamn och Hemse.

De fick ministöd under hösten – missa inte att ansöka inom våra aktuella teman!

13 ansökningar på sammantaget 360 000 kronor beviljades i ministöd från Leader Gute under november och december. Just nu går det att söka ministöd i sju olika aktuella teman.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Skriv några rader om vad du vill prata med oss om så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.