Utveckla
din plats
på jorden

Vill du utveckla din bygd på Gotland? Då kan din förening, ditt företag eller din organisation söka ekonomiskt stöd från Leader Gute. Våra stöd riktar sig till lokalt ledda utvecklingsprojekt som ger nytta får många i bygden.

Läs mer om våra två olika typer av stöd nedan!

SÖK VÅRA AKTUELLA STÖD TILL MINIPROJEKT!

  • Energibesparing för mötesplatser

  • Miljömässigt hållbart företagande

  • Kompetensutvecklingscheckar

Nu går det att söka stöd till miniprojekt inom tre aktuella teman.

Energibesparing för mötesplatser kan sökas av föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande. Syftet med stödet är att stärka ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom minskad energianvändning – och att bevara mötesplatser. Läs mer HÄR

Miljömässigt hållbart företagande kan sökas av företag på Gotlands landsbygder. Stödet gäller inte primärproduktion. Syftet är att utveckla nya miljömässigt hållbara produkter/tjänster – och att anpassa gamla produkter/tjänster så att de blir mer miljömässigt hållbara. Läs mer HÄR

Kompetensutvecklingscheckar  kan sökas av föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande. Syftet är att utveckla kompetens i projekt- och processledning genom att gå en utbildning. Läs mer HÄR

1. Projektstöd – för större utvecklingsprojekt

Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. Stöden kan variera i storlek upp till max cirka 700 000 kronor och fördelas i ansökningsomgångar. Stödformen ställer höga krav på ansökan och redovisning. Nuvarande ansökningsomgång pågår t.o.m den 15 oktober 2023. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan den 1 december 2023 och den 2 januari 2024.

2. Stöd till miniprojekt – för mindre men viktiga insatser

Stödet riktar sig till mindre projekt som ger lokal utveckling på Gotlands landsbygder. Miniprojekt är indelade i olika teman. Det går att söka stöd inom varje tema så länge det finns pengar kvar – ”först till kvarn gäller”. Nya teman tillkommer kontinuerligt. Stöden är oftast mellan 15 000 och 50 000 kronor. För denna stödform gäller enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd.

Lokalt ledd utveckling

Så funkar leadermetoden

Leader Gutes verksamhet och våra stöd bygger på leadermetoden. Kärnan i metoden är att lokal utveckling ska drivas av de som bor och verkar i bygden.

Läs om tidigare projekt med stöd från Leader Gute

Här kan du läsa om några tidigare genomförda projekt på Gotlands landsbygder som fått stöd från Leader Gute. Kanske kan det ge dig inspiration till dina egna projektidéer?.

Lär mer om Leader Gute!

Vår nya utvecklingsstrategi är grunden för vår verksamhet och våra stöd

projekt i Leader Gutes egen regi:

”Vi landsbyggare på Gotland” ska inspirera till ökat socialt entreprenörskap

Nyheter

Estlandssvenska öden ger bild av mörk epok

Runtom på Gotland sprids nu informationsbroschyrer och skyltar från det Leader Gute-stödda projektet ”Från ai till åi”. Via QR-koder kan man ta del av berättelser om drygt 200 estlandssvenskar som begravdes på Gotland under 1900-talet. Berättelserna rymmer levnadsöden som ger en fördjupad och dramatisk bild av en smärtsamt mörk epok i Europas historia. Här finns bland annat historien om Signe som deporterades till Sibirien innan hon kom till Gotland. 

Sök våra nya stöd till miniprojekt!

Nu går det att söka stöd till miniprojekt inom två nya teman: ”Energibesparing för mötesplatser” och ”Miljömässigt hållbart företagande”.

Easy Arr erbjuder plattform och utbildning för fler evenemang på öns landsbygder

En lättanvänd digital plattform och kostnadsfri utbildning i arrangörskap. Det är Easy Arr:s lösning för ännu fler evenemang på öns landsbygder.

Ny ansökningsomgång och nya Öppet Hus-möten

Nu är nya ansökningsomgången gällande projektstöd från Leader Gute öppen! Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. För att stötta er som vill söka projektstöden bjuder vi in till två Öppet Hus-möten i augusti och september.

Leader Gute satsar på att nå unga landsbygdsbor

Inom projektet Vi landsbyggare på Gotland har Leader Gute nu påbörjat en satsning för att bättre nå ut till unga på öns landsbygder. Som ett av de inledande stegen i detta arbeta deltog Leader Gute/Vi landsbyggare på Gotland i projektet Youth Up Norths avslutningskonferens den 19–20 april.

Svara på vår enkät om livet på öns landsbygder!

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Landsbygdsveckan – följ med på bussutflykter till innovativa entreprenörer!

Under Landsbygdsveckan anordnar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” två bussturer till innovativa entreprenörer på öns landsbygder. Den 4 maj till företag inom hantverk, hållbarhet och återbruk. Den 5 maj till företag inom innovativ och hållbar framtidsmat.

EU-dagen: Studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret

EU-dagen den 9 maj 2023 firar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” med studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret i Endre!
Här vill vi i samverkan med andra konkret visa hur EU-stöd kan bidra till hållbar landsbygdsutveckling, socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi.

Öppet Hus: Så skriver du en ansökan om projektstöd

Den 15 mars kl. 16.00 till 18.00 arrangerar Leader Gute Öppet Hus om hur du skriver ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst. Vi inleder med att gå igenom E-tjänsten översiktligt. Sedan läggs tonvikt på några särskilt viktiga punkter.

Startbesked från Jordbruksverket för Leader Gute

Leader Gute har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Därmed är föreningens nya programperiod igång fullt ut.

Leader Gute upphandlar revisor

Leader Gute genomför direktupphandling i syfte att få in anbud på revision av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2023

Leader Gutes föreningsstämma 2023 äger rum kl 19.00 den 22 mars i Follingbo bygdegård.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Skriv några rader om vad du vill prata med oss om så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.