Utveckla
din plats
på jorden

Vill du utveckla din bygd på Gotland? Då kan din förening, ditt företag eller din organisation söka ekonomiskt stöd från Leader Gute. Våra stöd riktar sig till lokalt ledda utvecklingsprojekt som ger nytta får många i bygden.

Läs mer om våra två olika typer av stöd nedan!

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS-MÖTEN

OM VÅRA AKTUELLA STÖD! 

Fram till den 1 april pågår en ansökningsomgång för större projektstöd. Och i nuläget finns stöd till miniprojekt att söka inom sju olika teman.

Lär mer om Leader Gutes stöd och verksamhet på våra Öppet Hus-möten!

Den 8 februari handlade Öppet Hus-mötet om Leader Gutes verksamhet och alla våra stöd – både större projektstöd och stöd till miniprojekt. På Öppet Hus-mötena den 21 februari och den 7 mars blir det fördjupad information om hur man ska förbereda och skriva en ansökan om större projektstöd. Läs mer HÄR!

1. Projektstöd – för större utvecklingsprojekt

Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. Stöden kan variera i storlek upp till max cirka en miljon kronor och fördelas i ansökningsomgångar. Stödformen ställer höga krav på ansökan och redovisning. Nuvarande ansökningsomgång stänger den 1 april 2024.

2. Stöd till miniprojekt – för mindre men viktiga insatser

Stödet riktar sig till mindre projekt som ger lokal utveckling på Gotlands landsbygder. Miniprojekt är indelade i olika teman. Det går att söka stöd inom varje tema så länge det finns pengar kvar – ”först till kvarn gäller”. Nya teman tillkommer kontinuerligt. Stöden är oftast mellan 15 000 och 40 000 kronor. För denna stödform gäller enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd.

Lokalt ledd utveckling

Så funkar leadermetoden

Leader Gutes verksamhet och våra stöd bygger på leadermetoden. Kärnan i metoden är att lokal utveckling ska drivas av de som bor och verkar i bygden.

Läs om tidigare projekt med stöd från Leader Gute

Här kan du läsa om några tidigare genomförda projekt på Gotlands landsbygder som fått stöd från Leader Gute. Kanske kan det ge dig inspiration till dina egna projektidéer?.

Lär mer om Leader Gute!

Vår nya utvecklingsstrategi är grunden för vår verksamhet och våra stöd

projekt i Leader Gutes egen regi:

”Vi landsbyggare på Gotland” ska inspirera till ökat socialt entreprenörskap

Nyheter

AW i Stenkyrka 27 mars – Om lokal utveckling!

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Stenkyrka med omnejd. Vi träffas onsdagen den 27 mars kl. 17.00 på Mejeriet i Stenkyrka. Det bjuds på pizzabuffé, ett spännande program och efterföljande mingel!
OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2024

Leader Gutes föreningsstämma 2024 äger rum den 21 mars kl. 18.00–20.30 på Gotland Grönt Centrum, Roma, i stora konferenslokalen ovanpå restaurangen.

AW i Fårösund 13/3. Om lokal utveckling – och möjligheter kring Nationalparken Bästeträsk

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling på Norra Gotland. Vi ses på Magasinet Kök & Bar onsdagen den 13 mars kl. 17.00. En viktig fråga i programmet blir vilka möjligheter den blivande nationalparken Bästeträsk kan öppna för hållbart och lokalt entreprenörskap. OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Möt Leader Gute på 92 möjligheter!

På ”92 möjligheter”, på Wisby Strand tisdag den 23 januari, medverkar Leader Gute med en monter. Här informerar vi om föreningens stöd och verksamhet. Dessutom leder vår verksamhetsledare Ellen Lundkvist en breakout session i programmet – om unga på landsbygden.

Välkommen på Öppet Hus-möten om våra aktuella stöd!

Den 8 februari handlar Öppet-Hus mötet om Leader Gutes verksamhet och alla våra stöd – både större projektstöd och stöd till miniprojekt.
På Öppet Hus-mötena den 21 februari och den 7 mars blir det fördjupad information om hur man ska förbereda och skriva en ansökan om större projektstöd.

Projektstöd till utveckling av lokala affärsnätverk

”Värdskap 2030” tilldelas 810 000 kronor i projektstöd från Leader Gute. Projektet ska utveckla och testa en ny digital modell för cirkulär samverkan i lokala affärsnätverk.
Pilotprojekt kommer att ske i Roma, Klintehamn och Hemse.

De fick ministöd under hösten – missa inte att ansöka inom våra aktuella teman!

13 ansökningar på sammantaget 360 000 kronor beviljades i ministöd från Leader Gute under november och december. Just nu går det att söka ministöd i sju olika aktuella teman.

”Ministöd från Leader Gute viktig del i utvecklingen av Akebäcks bygdegård”

– Ministöden från Leader Gute har betytt mycket för Akebäcks bygdegård – och för de verksamheter som sockenbor bedriver här genom lokala föreningar, säger Gun Pettersson, ordförande i Akebäcks Fruntimmersförening. Nu har bygdegården fått en ny luftvärmepump tack vare det aktuella ministödet ”Energibesparing för mötesplatser”.

Sök stöd till värdefullt lärande för din landsbygdsförening!

Är er förening verksam på Gotlands landsbygder? Då kan ni söka stöd för att bli ännu bättre på att driva lokala projekt! Leader Gutes komptensutvecklingscheckar kan användas till att bekosta kvalificerade utbildningar i process- och projektledning. Här berättar Nanna på Körsbärsgården och Pia på Vuxenskolan vad checken och utbildningen betytt för dem.

Fyra nya stöd till miniprojekt

De fyra nya stöden – som är sökbara från och med den 10 november 2023 – är ”Levande bygder – förstudier”, ”Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar”, ”Unga hållbara landsbygdsentreprenörer” samt ”Stärk besöksnäringen i din bygd – företag”.

Ny ansökningsomgång för projektstöd – och Öppet Hus-möte

Den 1 december öppnar nästa ansökningsomgång för projektstöd till större utvecklingsprojekt på öns landsbygder. Inför ansökningsomgången bjuder Leader Gute in till Öppet Hus den 16 november – med fokus på hur en ansökan skrivs.

Leader Gute upphandlar löpande ekonomihantering och löneadministration

Uppdraget omfattar administration av föreningens löpande bokföring av olika projekt, upprättande av bokslut och årsredovisning, upprättande av deklaration samt löneadministration.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Skriv några rader om vad du vill prata med oss om så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.