OBS! DETTA STÖD ÄR INTE LÄNGRE SÖKBART! Det beror på att pengarna inom detta tema för ministöd är slut.

På denna sida finns logotyper och slutredovisning att ladda ner

Stöd till miniprojekt:

Energibesparing FÖr mötesplatser

Detta stöd till miniprojekt har två huvudsyften:

• Att stärka ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom minskad energianvändning

• Att bevara mötesplatser.

Stödet riktar sig till föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande som äger, förvaltar eller brukar en mötesplats på öns landsbygder.

En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Flera projektägare kan inte söka stöd till en och samma fastighet.

 

Detta stöd kan exempelvis gå till utbildningar och konsultinsatser som leder till lägre energianvändning på mötesplatsen. Eller inköp av energisparande produkter och/eller arbetsinsatser.

  • Det sökta beloppet ska finansiera 100% av projektet. Beloppet kan inte användas för delfinansiering av ett projekt.
  • Redan påbörjade projekt kan inte ansöka om stöd.
  • Det går att söka 15 000 – 24 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt.
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.
  • Stödet ska användas till inköp av max fem produkter/tjänster. 
  • Alla inköpen ska betalas mot tydligt specificerad faktura från företag eller registrerad organisation.
  • Betalning med kontanter eller Swish får bara göras upp till 1 000 kronor, men även då krävs fullständiga kvitton.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: